Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2010

ktotutakzamiataogonem
Ten wieczór jest niemal idealny. Gorąca kawa paruje, kostki marcepanowej czekolady leżą na stoliku, ciepły laptop ogrzewa kolana. Tylko myśli trochę 'nie'fajne dobijają się do drzwi umysłu. Zapach jaśminu w powietrzu i poczucie totalnego spokoju. I zatapiam się w swoim blogu, bo tak rzadko mam na niego czas. Do pełni piękności tego 'tu i teraz' brakuje mi tylko jednego. Jego.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viasarkastyczna sarkastyczna
ktotutakzamiataogonem
Jedyną odpowiedzią na moje smsy do Ciebie był raport dostarczenia.
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
ktotutakzamiataogonem
5651 70f6 350
Reposted fromsiseniorita siseniorita vianienasycenie nienasycenie
ktotutakzamiataogonem
KONIEC. już więcej się nie odezwę, nie napiszę, nie zadzwonię... ile razy to mówiłaś?
— zycie
Reposted fromendAngel endAngel viasarkastyczna sarkastyczna
ktotutakzamiataogonem
Albo aż jednego.

November 21 2010

ktotutakzamiataogonem
3223 ac9b 350
wanna have snow. ♥
Reposted fromkabliukai kabliukai viano-superman no-superman
ktotutakzamiataogonem
ktotutakzamiataogonem
4268 658f 350
Reposted fromlugola lugola viaNoodletom Noodletom
ktotutakzamiataogonem
2381 36f2 350
Reposted frominspiro inspiro viaNoodletom Noodletom
ktotutakzamiataogonem
0092 1821 350
Reposted frominspiro inspiro viano-superman no-superman

November 20 2010

9664 ecd9 350

chrishahn:

A photograph from Alec Soth’s latest series “Broken Manual”. This is the sort of pick me up I’ve been desperately needing for a while. Time to go make art.

Reposted fromhirop44 hirop44
0952 1dc6 350
Reposted fromhirop44 hirop44
ktotutakzamiataogonem
ktotutakzamiataogonem
[my husband] He was a jazz musician..u-huh.. yeah, until he broke his leg.
— Gale Beggy
Reposted fromNessoodle Nessoodle
ktotutakzamiataogonem
I once drunk enough sea water to kill a cat. I will never drink water again.
— Yeardly Tinsley
Reposted fromNessoodle Nessoodle
ktotutakzamiataogonem
3269 967e 350
Reposted fromn3ml n3ml
Take lots of pictures, not of sights. Don’t take pictures of buildings. Take pictures of moments, because that’s what matters.
— Shawn Spencer, Psych (via quote-book)
Reposted fromemmy emmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...